První Královédvorské sportovní dny v rámci Měst vzdělávání

Dvůr Králové nad Labem zrealizoval v rámci projektu Města vzdělávání další akci. V pátek 24. června 2016 se uskutečnily první Královédvorské sportovní hry.

„Akce byla určena pro žáky 6. až 9. tříd základních škol. Zapojilo se do ní nejen ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž, ZŠ 5. května a ZŠ Podharť, ale také Základní a praktická škola Přemyslova a studenti primy a sekundy místního gymnázia,“ uvedla místostarostka města Alexandra Jiřičková.

Každá ze zúčastněných škol nominovala smíšená čtyřčlenná družstva, a to ve dvou kategoriích: mladší (6. a 7. třída) a starší (8. a 9. třída). Družstva se utkaly v různých sportovních disciplínách na stanovištích zřízených v jednotlivých školách: gymnázium – gymnastika; ZŠ Schulzovy sady, budova A – přehazovaná a ringo; budova B – kin-ball; ZŠ Strž – opičí dráha; ZŠ Podharť – horolezectví a ping-pong; ZŠ 5. května – šplh na tyči a přetahovaná lanem.

Soutěže byly zahájeny v 8:30 hod., slavnostní vyhodnocení proběhlo pak na náměstí T. G. Masaryka ve 12:00 hod. Všichni účastníci her se tak setkali na jednom místě, kde byly předány diplomy a medaile. Vyhlašování bylo spojeno s kulturním programem. Do projektu byla zapojena i královédvorská ZUŠ R. A. Dvorského, jejíž žáci navrhovali pamětní listy, které obdržel každý účastník akce, a také diplomy pro medailisty jednotlivých disciplín.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat tělocvikářům z jednotlivých škol, které koordinoval ředitel ZŠ 5. května Radan Černý, za přípravu celé akce. Sestavili program disciplín a během her s dětmi nejvíce pracovali. Děkuji také ředitelům škol a dalším učitelům za pomoc,“ uvedla Alexandra Jiřičková a dodala: „Doufáme, že na první ročník akce navážeme i v budoucnu. Účelem je především posílení spolupráce jednotlivých škol a setkání žáků, kteří tak budou mít možnost poznat prostředí ostatních škol.“

V rámci Měst vzdělávání se Dvoru Králové nad Labem podařilo úspěšně realizovat již tři projekty: šachový stolek na náměstí T. G. Masaryka, dvě on-line naučné stezky a právě končící první ročník studentského zastupitelstva.

Miroslava Kameníková

zdroj: mudk.cz