Tým projektu


Města


vzdělávání

Miroslav Hřebecký

kordinátor projektu


miroslav.hrebecky@eduin.cz
+420 777 230 849

Ambasadoři


Měst vzdělávání

Dana Vepřková

vedoucí školské komise,
bývalá místostarostka
Kutné Hory


dana.veprkova@eduin.cz

Iva Vopěnková

nezisková sféra


iva.vopenkova@eduin.cz

Jiří Sehnal

ředitel ZŠ T. G. Masaryka


jiri.sehnal@eduin.cz

Radka Renzová

ředitelka ZŠ a MŠ Lačnov


radka.renzova@eduin.cz

Alexandra Jiřičková

místostarostka
Dvora Králové


alexandra.jirickova@mudk.cz

Sofia Hladíková

ředitelka ZŠ a MŠ Kocbeře


sofia.hladikova@eduin.cz

Jan Šedo

Občanská iniciativa Žijeme Žďárem


jan.sedo@eduin.cz