Kdy?

21. října 2019
9:00 - 16:30

Kde?

Velký sál Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1)

Za kolik?

Konferenční poplatek za program a celodenní občerstvení je 1 390 Kč

Mezi dobrou a špatnou školou není rozdíl v nákladech, ale je dramatický ve výsledcích. Co potřebují školy, aby se staly dobrými a ještě lepšími? A jak jim v tom mohou pomáhat jejich zřizovatelé?

Smyslem konference Lepší škola v každém místě je pomoci zřizovatelům, tedy zástupcům měst, obcí a městských částí, dobře spravovat školy v jejich území. Chceme se společně zamýšlet nad vhodnou rolí zřizovatele, ukázat příklady dobré praxe z různých regionů ČR i ze zahraničí a představit osvědčené podpůrné metody pro školy a učitele.

Zveme všechny starosty, místostarosty, radní, vedoucí školských odborů i zástupce MAP. Přijďte načerpat inspiraci, dobít baterky a navázat cenné kontakty.

Program

Potvrzení řečníci

Pavel Kysilka (6D Academy): Jaké vzdělávání dnes potřebujeme

Tomáš Zatloukal (Česká školní inspekce): Role inspekce a role zřizovatele

Susanna Bäckman (nezávislá konzultantka): Finské zkušenosti s  regionální podporou škol

Anna Bartošová (MAP Horní Pomoraví): Jak může MAP pomáhat rozvíjet školy v území

Jana Stejskalová (JOB – spolek pro inovace): Dlouhodobá podpora rozvoje školy

Miroslav Hřebecký, EDUin: Sdílené regionální kapacity jako nástroj podpory ředitelů

 

Ohlasy

Co si odvezli účastníci konference Města vzdělávání 2017 “Jak mohou zřizovatelé zvyšovat kvalitu vzdělávání“?

  • Objevil jsem společný svět lidí, kteří řeší to samé a jsou dále než my. Ukázání cesty, že to jde.
  • Sdílení, že i jiná města trápí to samé. Návody, nápady a potěšení, že v tom nejsme sami. Vím, že se mám kam obrátit, když bude potřeba hledat inspiraci či radu.
  • Hlavně postřehy k výběru ředitele a víru „že to jde“.
  • Konference obsahově pestrá, smysluplná, přínosná. Spolupráce ve skupinách při přednáškách vítaná, srozumitelná a dobře organizovaná.
  • Reflexi současného stavu, inspiraci z dobrých praxí, trošku nadhledu na naši situaci.
  • Jakým způsobem nastavit komunikaci s vedením školy, na co se prioritně zaměřit.

Kontakt

Barbora Vobořilová
barbora.voborilova@eduin.cz
+420 777 633 796

Pořádá

ve spolupráci s