Živá zeď ve Svitavách

Živá zeď byla po dobu minulých dvou let realizačním místem svitavských básníků a umělců. Tento úspěšný koncept se stal odrazovým můstkem k dalšímu originálnímu využití zdi, k podpoře nového lokálního umění. Jeho cílem je dostat umění blíže k lidem a prezentovat nové umělce, lidi, kteří často tvoří jen do šuplíku nebo jen sobě a známým pro radost. Nebo prostě nemají čas či možnosti vystavovat. Díky živé zdi i tato díla mohou ožít.

Projekt každoročně osloví 12 umělců, kteří dostanou vždy na měsíc možnost netradiční autorské výstavy.

Projekt oslovuje především  autory tvořící v následujících kategoriích: 1, verše a krátké povídky. 2, fotografie. 3, kresba a karikatura. 4, jiné, bez omezení na region.

Výstava začíná vždy na začátku měsíce a s jeho koncem končí.

Více na webu www.bozimlyny.com.
 
Z webu Boží mlýny:

Živá zeď je realizačním místem pro svitavské básníky. Interaktivně přibývající verše si vybojovávají své místo na slunci, aby po čase usnuly spánkem šípkovým pod nátěrem nové barvy, která dá vyrůst dalším slovům. Na rozdíl od každodenní krutoreality verše, které zmizí přežijí na tomto webu a najdete je mezi zmizelými.