Pokud zvažujete možnost založit i ve vašem městě /obci EDUpoint, nabízíme vám přímou podporu při jeho založení, při přípravě, organizaci i propagaci samotných akcí.

Kdo může EDUpoint založit?

Jste aktivní a iniciativní občan nebo působíte v oblasti vzdělávání? Jste zástupce spolku, neziskové organizace nebo místní akční skupiny? Jste zástupce vedení města/obce?

Spoluzakladatelem lokálního EDUpointu může být jednoduše kdokoli, kdo chce aktivně přispívat k rozvoji vzdělávání ve své komunitě.

Jak vás podpoříme?

 • prvotní konzultace s cílem zvolit společně s vámi vhodné tematické a organizační nastavení EDUpointu
 • navržení konkrétních témat a formátů jednotlivých akcí
 • koordinace a zajištění přípravy akcí (výběr a oslovení prezentujících, případně moderátora, pkomunikace s lektory)
 • grafické a obsahové zpracování plakátů
 • propagace akce (uvedení v Edukalendáři, na sociálních sítích, v Beduinovi)
 • vytvoření facebookové stránky vašeho lokálního EDUpointu

Jak budete zapojeni přímo vy?

 • výběr vhodného místa pro EDUpoint, komunikace s provozovatelem prostoru
 • výběr z naší nabídky témat, eventuálně návrh nových témat (zmapování poptávky ve vaší lokalitě)
 • zajištění místa a organizace v den konání akce
 • propagace v místní komunitě
 • přizvání lokálního hosta 

Doporučujeme, aby v panelových debatách byl rovněž zástupce působící v lokalitě, kde EDUpoint působí. Podobně v případě otevřených tříd je vhodné přizvání lokálního pedagoga, který může nad rámec prezentace hostujícího lektora sdílet svou přímou zkušenost s využitím dané metody.