Zviditelnění Zdeňka Pešánka jako ukázka místně ukotveného učení v Kutné Hoře

V neděli 12. června 2016 uplynulo 120 let od narození Zdeňka Pešánka, jednoho z nejslavnějších a zároveň nejopomíjenějších kutnohorských rodáků. Osobnost tohoto sochaře, autora první veřejné světelně kinetické plastiky na světě, připomněla vernisáž repliky jeho slavného díla FILM od sochaře Lukáše Rittsteina, konající se v GASK. Vernisáž, kterou navštívilo více než 50 hostů, včetně rodin s dětmi, doplnil bohatý doprovodný program. Fyzikální podstatu světla odhalila skupina ÚdiF – Úžasné divadlo fyziky. Interaktivní experiment s měnícími se obrazci kopírujícími lidský pohyb poté představil světelný performer Vladimír Burian. Právě světlo a pohyb byly dva hlavní aspekty, jež Pešánka fascinovaly a které promítal do svých děl. Inspirací v jeho sochařské tvorbě mu byl chrám svaté Barbory, kde se zaujetím pozoroval vitrážemi procházející a měnící se barevné světlo a pohyb lidí. Celý chrám sám pojímal jako svébytný, světelně kinetický objekt. Pozitivní vztah měl rovněž k novým technologiím, ve svých dílech pracoval s pohybem elektrického světla a světla z neonových trubic. Svým inovativním přístupem dokázal vytvořit působivá a nadčasová díla, kterými předběhl svou dobu o několik desítek let. Na vernisáž na podzim naváže cyklus přednášek a dílen určených jak žákům všech stupňů škol, tak široké veřejnosti. Vyvrcholením cyklu bude společné dílo vzdávající hold tomuto významnému umělci. Buďte u toho! Sledujte Zdeňka!

Akce probíhá v souladu se vzdělávací strategií města Kutná Hora pro roky 2014–2018, která vznikla v rámci programu Města vzdělávání.

 

Článek vyšel v Kutnohorských listech

Ivona Bartošová, www.gask.cz

Dana Vepřková, Iva Vopěnková, www.eduin.cz

 

Plakát k události