Společný e-mail koordinátorů Edupointů: info@edupointy.cz

Iva M. Tahová

Korodinátorka lokálních EDUpointů
E-mail: iva.tahova@eduin.cz
Tel: 778 001 701

Tamara Kováčová

Koorinátorka pražského EDUpointu
E-mail: tamara.kovacova@eduin.cz
Tel: 603 942 437