EDUpointy jsou místem pro společné setkávání nad aktuálními tématy v oblasti vzdělávání a výchovy. Místem pro diskuzi, propojování a získávání informací i nových zkušeností.

První EDUpoint vznikl v Praze a funguje již dva roky. Nové EDUpointy zakládáme ve městech a obcích, kde máme regionální spolupracovníky, kteří své lokální EDUpointy koordinují. Lokální EDUpointy připravují akce obvykle ve frekvenci 1krát za měsíc až dva měsíce.

EDUpointy jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost. Tato setkání probíhají v různých formátech. Mezi nejoblíbenější patří „otevřené třídy“, při kterých mají účastníci (obvykle pedagogové, rodiče i děti) možnost vyzkoušet si a zažít různé méně tradiční či inovativní vzdělávací metody.

V regionech zařazujeme jako další formát obvykle „panelové debaty“, díky kterým se k diskuzi sejdou jak celostátně uznávaní odborníci, kteří přijíždějí do regionů jako naši hosté, tak zástupci odborníků a vzdělavatelů z daného regionu.

V historicky prvním pražském EDUpointu pak zařazujeme pravidelně inovativní formáty jako je diskuzní „akvárium“ a „peďák plus“ zaměřený na zprostředkování praktických zkušeností pro studenty a absolventy učitelských oborů.

Máte-li zájem založit ve vašem městě EDUpoint, čtěte více ZDE.