EDUmapa

Naše průzkumy v jednotlivých Městech vzdělávání opakovaně poukázaly na to, že lidem chybí ucelený přehled vzdělávací nabídky v jejich lokalitách. Proto vznikl záměr vytvořit web, který by mapoval komplexně nabídku vzdělávání v jednotlivých lokalitách. A to vzdělávání v nejširším slova smyslu. Tento portál jsme nazvali EDUmapa.

EDUmapa si klade za cíl zmapování nabídky (především volnočasových) vzdělávacích příležitostí. Naší ambicí je do budoucna zmapovat celou ČR, v tuto chvíli se práce týká tří konkrétních měst (Dvůr Králové nad Labem, Kutná Hora, Jihlava). Mapa by měla zahrnout instituce a neformální seskupení, jež takovou nabídku poskytují (ať už jde o přímořízené instituce, nestátní neziskové organizace nebo komerční firmy, které poskytují byť jen doprovodnou vzdělávací činnost).

Současně by měla zahrnout jednotlivce, ať už jde o profesionální vzdělavatele nebo nadšence s širokou znalostí nějakého tématu. Může jít o chovatele, včelaře, ale i pamětníka, sběratele pohlednic, fotografa, někoho, kdo nabízí doučování (ať už jde o nabídku komerční nebo nekomerční).

Informace o tom, jak se můžete zapojit (jako město, obec i jako jednotlivec) a co jako město či obec zapojením do EDUmapy získáte, najdete ZDE.