Certifikace

„Město

vzdělávání”

Máte také zájem stát se certifikovaným „Městem vzdělávání“? Chcete dát veřejnosti vědět, že je  pro vás vzdělávání opravdu prioritou? Chcete mít možnost využívat certifikované značky „Město vzdělávání“ a s tím spjatých výhod a služeb? Pokud na vše odpovídáte ano, můžete se pustit do úvodního kroku certifikace, což je online dotazník mapující vzdělávání ve vašem městě.

Zpracujeme rychlý audit a nabídneme konzultace vedoucí k naplnění stanovených kritérií. Tato kritéria jsou pro města nejen nástrojem autoevaluačním, ale především rozvojovým.

Pokud máte ale jakékoli otázky, které byste si nejprve chtěli vyjasnit, kontaktujte nás.

Být Městem vzdělávání je více než jen mít certifikovanou značku!

Benefit 1

Budete součástí sítě měst a konkrétních lidí, kteří mají stejnou preferenci investovat do vzdělávání.

Benefit 2

Budete průběžně získávat  nejlepší zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti vzdělávání v ČR.

Benefit 3

Můžete se stát lídrem, který přináší novou kvalitu pro obyvatele regionu.

Benefit 4

EDuin pro vaše město bude mít mnoho zajímavých nabídek spolupráce, na které jiná města nedosáhnou. A naše další služby vám budou nabízeny ve zvýhodněných cenách.
Výše přejděte na online dotazník, ve kterém se dotazujeme na plnění jednotlivých povinných a nepovinných kritérií, které jsme pro potřeby certifikace stanovili na základě několikaletých zkušeností získaných prací v jednotlivých pilotních městech vzdělávání.

Jakmile od vás tyto informace obdržíme, spojíme se s vámi za účelem dojednání osobní návštěvy, která bude mít za cíl ověřit a zmonitorovat plnění uvedených kritérií. Naše konzultace je zároveň nabídkou zpětné vazby na vaši stávající situaci na poli vzdělávání.  Konzultace může vyústit také v doporučení či návrhy konkrétních aktivit či změn, které byste chtěli ve městě prosazovat.